7.6.5 Tips till turistföretagaren när det gäller finansieringsfrågan

Här är några praktiska tips för ett turistföretag som söker finansiering.

  • Undersök alltid möjligheterna till bidrag och stöd.

  • Undersök alltid alternativen till banklån.

  • Hör alltid med flera banker (för att kunna välja det förmånligaste finansieringsalternativet).

  • Fundera allvarligt på leasing och investeringsfinansiering när det är möjligt.

  • Erbjud inte hela din egendom som säkerhet med detsamma (du kan behöva ha lite reserver för framtida låneförhandlingar).

  • Kontrollera också att de säkerheter som banken har är i rimlig relation till ditt företags krediter i banken.