7.6.4 Säkerheter till lån

För att en bank ska ge lån till företag - eller bevilja krediter eller checklimiter till dem - behöver banken i sin tur någon sorts säkerhet. Säkerheten är till för att banken ska få igen sina pengar även om företaget skulle gå i konkurs.

Den vanligaste säkerheten för mindre krediter är:

  • Personborgen

För större krediter behövs andra säkerheter, t.ex.:

  • Pant av depositioner och konton

  • Pant av aktier, obligationer, värdeandelar och andra värdepapper

  • Pant av bostadsaktier

  • Inteckningar i olika fastigheter (eller i arrenderätt) - Jordbruks- och skogsbruksfastigheter, industrifastigheter, sommarstugor, egnahemshus osv.

  • Företagsinteckningar - Då är föremålet för inteckningen lagret, kassa och kontomedlen, kundfordringar och andra av företagets tillgångar som inte kan intecknas.