7.6.3 Var kan man söka finansiering på Åland?

Var kan man då söka finansiering som turistföretagare på Åland,
här listar vi möjligheterna.

Ålands Landskapsregering

På Åland är det Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering som handlägger näringsstöd och även en del speciallån till turistnäringen. Tjänstemännen på Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering, Ålands handelskammare, företagsrådgivarna i de lokala bankerna och även följande webbadress ger dig mer information om detta på www.regeringen.ax, Lagstiftning, eller: www.regeringen.ax/lagboken.pbs

Finnvera 

Finansieringsfrågorna och problemen förknippade med finansieringen varierar kraftigt mellan olika företag inom samma bransch och i synnerhet mellan företag av olika storlek. För många nyetablerade åländska och finländska företag har Finnvera Oy visat sig ha en viktig roll, både som finansieringskälla och informationskälla.

På Finnvera Oy:s webbsidor (http://www.finnvera.fi/swe) hittar du utmärkt information om bl.a.:

Finansieringsbehov

  • eget kapital

  • investeringar

  • driftskapital

  • utvecklingsfinansiering

  • finansiering av internationalisering

Planering av finansiering och säkerheter

  • företagsanalys

  • planering av säkerheter

Ansökan om finansiering

Ovanstående uppgifter behandlas skilt för de olika företagstyperna, nyetablerade företag och små och medelstora företag

Ålands landskapsregering har i dag ett samarbetsavtal med Finnvera Oy. Detta betyder att de åländska företagen kan söka finansiering även hos Finnvera. Läs på följande hemsidor vad Finnvera anser att man som företagare bör känna till när man

Bankerna 

Bankerna brukar vara det första stället dit man vänder sig när man söker lösningar till företagets finansiering. De lokala bankerna erbjuder olika finansieringsalternativ för företag med olika finansieringsbehov. Du kan här se vad bankerna har att erbjuda:

http://www.nordea.fi/F%C3%B6retag+och+organisationer/Finansiering/949592.html välj: Företag och organisationer.

http://www.alandsbanken.fi/info/content/sv/about/office/aland/business.html välj: Om oss / Våra kontor / Åland / Rådgivning för företag

https://www.op.fi/op?id=50000&srcpl=1 välj språk och: Företags och samfundskunder 


Övriga finansiärer

Andra potentiella finansiärer på Åland är: