7.6.2 Några centrala finansieringsbegrepp:

Här förklarar vi närmare några begrepp i finansieringsdjungeln 

Inkomstfinansiering - det som återstår av försäljningsinkomsterna efter att de löpande utgifterna för företagets verksamhet har dragits av.

Eget kapital - det kapital som företagets ägare har investerat i företaget. Det omfattar bl.a. startkapitalet (aktiekapital i aktiebolag, bolagsmännens kapitalinsatser i personbolag osv.) och de vinster som man inte har betalat ut (eftersom man har valt att i stället investera dem i bolagets verksamhet).

Främmande kapital - de lån och andra krediter som företaget får av banker och andra kreditgivare. Det främmande kapitalet fördelas i långfristigt och kortfristigt. Om lånet, skulden eller en del av dem måste betalas inom de närmaste 12 månaderna räknas det som kortfristigt främmande kapital. Ju högre beloppet för de kortfristiga skulderna är, desto viktigare är det för företaget att inom en snar framtid ha likvida medel för att kunna betala dem. 

Driftskapital - de pengar (det kapital) som ligger bundna i företagets dagliga verksamhet (lager, kund- och andra fordringar, betalda förskott osv.).

Soliditet - ett företags egna kapital i relation till företagets totala kapital

Likviditet - ett företags likvida tillgångar i förhållande till kortfristiga skulder (betalningsförmåga)