7.5 Budgetering är planering av företagets ekonomi

När man startar eller utvecklar sitt företag eller sin verksamhet gäller det att "ha torrt om fötterna", då är budgetering en viktig del av arbetet. 

Budgetar är ekonomiska planer, och de görs för olika situationer: 

 • När man startar ett företag

 • När man utvidgar sin verksamhet 

 • När man köper ett nytt företag

 • När man investerar i nya byggnader, maskiner eller inventarier

 • När man jämför olika verksamhetsalternativ med varandra

 • Osv.

Företaget budgeterar för hela verksamheten, för olika avdelningar, för olika projekt, för olika produkter, för olika tidsperioder, för olika investeringsalternativ, för olika alternativa verksamhetsbeslut osv.

Syftet med budgetering är att analysera om satsningen är:

 • ett alternativ som ger vinst

 • ett alternativ som ger god lönsamhet för investerat kapital

 • ett alternativ som inte försätter företaget i en svår likviditetssituation

 • ett bra alternativ även på lite längre sikt (resultat-, likviditets- och lönsamhetsmässigt)

 De viktigaste budgetarna är:

 • Investeringsplan

 • Resultatbudget

 • Likvidets-/kassabudget

Investeringsplan 

En investeringsplan visar vilka investeringar som företaget tänker göra och hur de ska finansieras, dvs. vilka olika finansieringslösningar företaget tänker använda sig av.

Resultatbudget 

En resultatbudget visar vilket resultat företaget räknar med. Den är ett viktigt verktyg i planeringen, eftersom den ger indikationer om företagets effektivitet. Ett nytt företag har ofta svårt att uppskatta sina intäkter, men det har lättare att uppskatta sina kostnader. Det kan vara motiverat att göra en s.k. break even budget, som visar hur mycket företaget måste omsätta för att varken gå på förlust eller vinst.           

Kassa- /likviditetsbudget 

En kassa-/likviditetsbudget är det verktyg som används för att planera företagets kommande likviditet, dvs. man försöker uppskatta de kommande in- och utbetalningarna.

Trygghet i beslut 

Budgetering ökar tryggheten hos företagaren om man har gjort en plan som visar att resultatet kan bli positivt om intäkterna och kostnaderna utvecklas som man har planerat. Om budgeten visar att det är omöjligt att få resultatet och likviditeten att gå ihop är det bara att lägga ner planerna eller hitta på nya. Om man inte hade budgeterat skulle man kanske ha åkt på en oväntad förlust och i värsta fall riskerat att förlora till och med sitt hem.

Om inte turistföretagaren har budgeterat för sin verksamhet tidigare kommer det i alla fall att ske när hon besöker banken och vill lyfta ett banklån. Företagaren måste med hjälp av budgetar kunna visa att hon har planerat investeringen noggrant och att projektet, enligt planerna, är lönsamt.

Flera olika budgetmodeller hittar du här:

http://www.yritystutkimusneuvottelukunta.fi/?1;2;500;500.html

http://www.startaeget.fi/utbildningsmaterial/13-exempel.php