2.3 Vad är en turistprodukt och vad består den av?

Vad resenären ser som själva turistprodukten
beor helt på vad syftet med resan är.

Turistprodukter har flera dimensioner

 1. De kan vara abstrakta och/eller konkreta
  (t.ex. upplevelser, måltider osv.)

 2. De kan bestå av olika typer av destinationer:

  • ett land, landskap eller område med sina egenskaper (t.ex. Åland, Finland, Cypern, Alperna, Karibien osv.)

  • en ort, by eller plats (t.ex. Kökar, Åre, Kastelholm osv.)

  • ett företag eller en byggnad (IKEA, Ullared, Eiffeltornet osv.)

 3. De kan vara aktiviteter, besök eller materiella ting
  (t.ex golf, fiske, museer, mat, hotellrum osv)

 4. De kan vara skapade av människan eller naturbaserade (t.ex. museer, köpcentrum, hotell, djurparker, skärgård osv.)

 5. Både vinstgivande och ideella organisationer kan vara inblandade i produktionen och leveransen av dem (t.ex. restauranger, rederier, byalag, markägare, bybor osv.)

Exempel på turistprodukter:

En person som reser till Åland kan betrakta hela Åland som den produkt man är intresserad av. En annan kanske åker till Åland för att se Kastelholms slott och då är slottet med omgivning den primära turistprodukten. En tredje person kanske är mest intresserad av matkulturen och anser att restaurangbesöket är den egentliga produkten. Sett ur ett enda företags synvinkel är turistprodukten den produkt/de produkter som företaget i fråga producerar. På destinationen Ålands nivå betraktat är produkten alla de upplevelser som besökaren har varit med om under sitt besök.

Produktens omfattning

Den person, organisation eller företagare som ansvarar för turistprodukterna måste alltså även förstå omfattningen av den egna produkten och alla de egenskaper som påverkar kundens kvalitetsuppfattning om den. Hela turistprodukten är lika stark som alla dess delar tillsammans - eller lika svag som den svagaste länken i den.

Vem är då turistföretag?

I ett vidare perspektiv kan man konstatera att "ett turistföretag" är alla de företag som har turister som sina kunder. Turismen är ett "näringskonglomerat" som består av aktörer och företag från flera olika områden. Några av dem räknas till turismens kärnnäringar eller primärproducenter och några till turismens sekundärnäringar eller supportproducenter.