7.2.5 Lönsamhet

Årets resultat / Eget kapital x 100

Detta nyckeltal beskriver vilken avkastning ägarna får för sin kapitalinsats. Den ges i procent.

Avkastningen måste vara så hög att den täcker

  • risken som ägarna tar

  • är bättre än hos andra investeringsalternativ, inflationen beaktad

  • är bättre än i andra liknande företag i medeltal.

Företag med hög lönsamhet visar starka resultat och/eller behöver inte så stora kapitalinvesteringar i sin verksamhet.