2.2 Hur man definierar en turist

En "turist" kan definieras som någon som på sin fritid eller i arbete reser tillfälligt utanför sin egen boningsort.

Kategorisering av turister

Behov och motiv styr även turistbeteendet. WTO:s (World Tourism Organization 1993) kategorisering av turism (nedan) utgår från olika resemotiv:

Nöjesresa

 • semester

 • kulturintresse

 • sport och andra aktiviteter

 • att hälsa på vänner och bekanta

 • andra nöjen och rekreation

Arbetsresa

 • möten (mässor, kongresser, konferenser)

 • besök hos andra företag

 • andra affärsrelaterade resor

Andra orsaker till resan

 • studier

 • hälsa

 • transit (man passerar området på väg till en annan destination)

 • övrigt