7. Ekonomisk planering

Det är viktigt för en turistföretagare att känna till de faktorer som påverkar företagets resultat, likviditet och lönsamhet för att kunna fatta bra beslut. 

I detta kapitel beskrivs företagsekonomiska grundbegrepp, hur företagets resultat räknas, vad som är likviditet, lönsamhet och soliditet. Vi tar också upp huvudprinciperna för budgetering och finansiering.