6.6 Portfoliouppgift och frågor

PortfoliouppgiftTuristföretagets marknadsföring. 

1. Baserat på resultatet i portfoliouppgift 2.7 analysera kort företagets marknadsplan genom att svara på frågorna som ställs i kursens 6.4 punkt 2 när det gäller:

a) Vision, mission och affärsidé

b) Grundläggande värderingar och strategi.

2. Definiera och beskriv de olika delarna i marknadsföringstriangeln (6.2.1, 6.2.2), både vad gäller intern och extern marknadsföring!

Skapa ett nytt dokument på din dator, förslagsvis i Word. När du är klar kan du spara och lämna in den i Fronter genom att klicka här.

Frågor

Testa dig själv!

Självtentamensfrågor på kapitel 6 hittar du här.