6.5 Källförteckning

Läs mer om turistföretagets marknadsföring:

www.tillvaxtverket.se

Gå in på www.expowera.se och välj: Marknadsföring / Marknadsplan, eller:
www.expowera.se/mentor/marknadsforing/marknadsplan.htm

www.starta-eget.se/artikel.php?visa=marknadsplan

www.startaeget.fi/utbildningsmaterial/6-marknadsforing.php

www.e-mind.se/marknadsfoering-tjaenstemarknadsfoering.php 

www.expowera.se/mentor/marknadsforing/relationsmf1.htm     

Gå in på http://www.kuluttajavirasto.fi/sv-FI/ och välj Företagen

Morrison, A.M. (2002). Hospitality and travel marketing. Albany, N.Y.: Delmar, cop. 625 s.

Kotler, P. (1999). Marketing for hospitality and tourism. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 800 s.

www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/013/gotakanal-013.pdf