6.3.4 Tjänster kan inte lagras

En egenskap som skiljer tjänster från varor är att de inte går att lagra.

I klartext betyder det att om hotellet inte lyckats sälja alla sina rum för en viss natt, eller restaurangen inte lyckats fylla alla sittplatser med kunder en viss kväll, så går det inte att få igen de förlorade intäkterna för just denna natt eller kväll senare. En bok, bil eller annan vara som inte såldes idag kan man däremot försöka sälja på nytt i morgon.

Anpassa verksamheten efter efterfrågan 

Detta gör marknadsföringen av tjänster till en stor utmaning: Hur ska man maximera intäkterna genom att optimalt utnyttja företagets kapacitet? Företagen försöker att samla in så mycket information som möjligt om kunder och efterfrågan. Det försöker att kartlägga när (årstid, månad, helg osv.) det är extra svårt att fylla kapaciteten och när är det enkelt. När man har ledig kapacitet försöker man genom olika specialerbjudanden att locka kunder. Och lyckas man inte med det så sänker man i stället kostnaderna t.ex. genom att inte ha så många anställda under perioder då det inte finns så många kunder. Under dagar, helger och veckor då kapaciteten är utnyttjad till max, kan det däremot vara onödigt att komma med specialerbjudanden och t.ex. sänka priser. Det kan till och med vara så att om man skulle höja priset under dessa perioder har man full beläggning ändå.

Att försöka maximera intäkterna och minimera kostnaderna i olika marknadssituationer utgör kärnan i YIELD Management. YIELD Management är i dag ett viktigt verktyg för flygbolag och andra transportbolag, hotell och restauranger och kan även användas i många andra verksamheter.