6.3 Bra att veta vid marknadsföring av turistföretag

Alla turistföretag producerar och säljer tjänster. 

Att marknadsföra tjänster skiljer på många sätt från marknadsföringen av varor. Det som är karakteristiskt för tjänster är även avgörande för marknadsföringen av dem. Därför borde varje turistföretagare och marknadsförare känna till särdragen hos sina tjänster.