2.1 Turismen anses utgöra ett system

Turismsystemet har flera beståndsdelar:

  • Resenären - besökare, turisten

  • Destinationen - resans mål

  • Orter som turisten passerar på vägen till den egentliga slutdestinationen

  • Olika aktörer som på ett eller annat sätt är involverade i resan

  • Turistprodukten - vad som utgör själva produkten kan variera från fall till fall