6.2.2 Intern marknadsföring

Personalens uppgift är att bemöta kunden på ett bra sätt och leverera de tjänster och den kvalitet som företaget har gett löfte om i sin externa marknadsföring.

Den interna marknadsföringens uppgift är att möjliggöra detta. Företaget måste se till att:

  1. Anställa rätt personer för att leverera de utlovade tjänsterna enligt planerna och givna löften (t.ex. reklam, annonser osv.)

  2. Fortlöpande upprätthålla personalens kunskaps- och motivationsnivå genom olika system för intern information, utbildning och motivationshöjning.

  3. Den tekniska utrustningen som används under tjänsteleveransen både av de anställda och kunderna måste fungera väl och vara lätt att använda.

Många framgångsrika företag har starka servicekulturer

I ett företag med stark servicekultur arbetar alla med kundens bästa för ögonen – även de som inte har direkt kundkontakt. Alla försöker att göra så bra ifrån sig som möjligt för att kunden ska få bästa möjliga upplevelse av företaget och dess tjänster. Detta förutsätter alltså att företaget har lyckats anställa personer som brinner för sitt yrke, har stor yrkeskompetens, behärskar den tekniska utrustningen, äger stor social kompetens och är insatta i företagets målsättningar och arbetsrutiner. De har helt enkelt kunskap om den kundnytta som företaget, enligt sin affärsidé, ska producera och kunskap om hur det konkret ska gå till.