6.2.1 Extern marknadsföring

Företagets ledning och marknadsföringsproffsen (heltidsanställda marknadsförare, marknadsavdelningen, reklambyråer, konsulter osv.) har till uppgift att:                    

Välja en affärsidé, strategi och lämpliga marknadsföringsverktyg.

Det innebär att man måste analysera marknaden (den nuvarande och även potentiella), välja rätt kunder med behov och önskemål som företaget kan tillgodose, välja den övergripande strategin och konkreta åtgärder för att nå fram till de valda kunderna, få dem att pröva på och köpa företagets tjänster.

På ett effektivt sätt välja ett budskap,
ett löfte, till de valda kunderna.

Löftet måste anpassas till den valda målgruppen beträffande innehåll (budskap), kanal (media), utformning och tidpunkt.  

Kommunikation med marknaden 

Den delen av marknadsföringen som handlar om företagens löften kommunicerade till marknaden kallas ”extern marknadsföring”.