6.2 Marknadsföringstriangeln

Marknadsföringen kan få olika former i ett turistföretag beroende på vilken som är målgruppen och vad som är syftet med marknadsföringen. Detta beskriver den s.k. marknadsföringstriangeln.