6. Turistföretagets marknadsföring

Turistföretagare och chefer i turistbranschen bör ha kunskaper om marknadsföring.

Det finns många företagare som har gedigen yrkeskunskap och producerar tekniskt sett fina tjänster. Men trots detta förblir de anonyma och lyckas aldrig nå större framgångar. Det räcker inte att ett företag äger teknisk kunskap i att producera fina produkter (varor eller tjänster).  Företaget måste även kunna hitta kunder till sina produkter och få betalt så att kostnaderna täcks och en rimlig vinst kvarstår.