5.4 Portfoliouppgift och frågor

PortfoliouppgiftTuristföretagets anmälningar.

1. Turistföretagets anmälningar. Om du är på väg att starta upp ett företag, välj fråga a), om du redan har ett företag, eller har valt ett exempelföretag välj b):

a) Beskriv processen att starta eget! Vilka moment bör ingå?

b) Vilka anmälningar är aktuella för just den här verksamheten?

Skapa ett nytt dokument på din dator, förslagsvis i Word. När du är klar kan du spara och lämna in den i Fronter genom att klicka här.

Frågor

Testa dig själv!

Självtentamensfrågor på kapitel 5 hittar du här.