5. Turistföretagets anmälningar

Att starta ett företag kräver i sin tur en hel del anmälningar. Vi ska i detta kapitel se på alla steg man måste ta före man startar upp sin verksamhet och även vad som krävs när företaget är i drift.