2. Introduktion till turistföretagande


"Turismen" har många definitioner.

Generellt sett kan man säga att turism handlar om "resor från den egna bostadsorten till andra orter". Definitionen omfattar alltså även resor inom det egna landet och resor som sker över en dag.