4.1.1 Enskild firma

När endast en person grundar företaget, är en enskild firma den enklaste företagsformen.

För att grunda en enskild firma krävs inga avtal eller motsvarande formaliteter, eftersom affärsverksamheten helt är knuten till en fysisk person. Det finns inte heller något krav på kapitalinsats.

Kort beslutsgång men personligt ansvar för ekonomin

Den enskilde näringsidkaren fattar alla beslut själv, bär även ansvaret för dem och ansvarar därmed med hela sin förmögenhet även för skulder som uppstår i företagsverksamheten.

Det här är en lämplig företagsform för en mindre verksamhet, då företagaren är ensam eller om äkta makar arbetar tillsammans i den ena makens företag. Företagaren själv och hans eller hennes familj får använda den vinst som företaget ger. Företagaren kan lyfta medel ur bolaget i form av privatuttag. Firman kan vid behov enkelt omvandlas till öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag.