4.1 De olika bolagsformerna

I detta kapitel ska vi närmare förklara de olika bolagsformerna och deras för- och nackdelar. Vilken bolagsform passar bäst för din verksamhet?

Exempel

Aktiebolag:
Havsvidden
Käringsund Resort & Conference

Kommanditbolag:
Uddens stugby KB

Enskild firma:
Asterholma stugby