4. Att välja bolagsform

I denna kursdel ska vi se på olika företagsformer. Valet av företagsform beror till stor del på vilken typ av verksamhet som företaget ska bedriva. Även ett antal andra faktorer påverkar valet av bolagsform.

De bolagsformer som oftast förekommer inom turistbranschen är antingen s.k. personbolag eller aktiebolag.

Personbolag:

Aktiebolag:

Kommanditbolag Privata aktiebolag
Enskild firma
(enskild näringsidkare)
Publika aktiebolag
(som är noterade på börsen)
Öppna bolag  

Vissa verksamheter bedrivs även som andelslag. Vi kommer dock inte gå närmare in på den bolagsformen utan beskriver endast personbolag och aktiebolag i det här kapitlet, eftersom andelslaget som bolagsform är mer sällsynt inom turistbranschen.