1.2 Vad är en portfolio?

Varje kurskapitel kommer att innehålla en praktisk uppgift, en portfoliouppgift.

PortfoliouppgiftDessa inlämningsuppgifter kombinerade skapar deltagarens portfolio. En portfolio är med andra ord en samling av olika dokument som den studerande sparar antingen i fysisk eller i elektronisk form.

Framtida nytta

En portfolio visar vad den studerande själv har gjort under en viss kurs eller utbildning. Den fungerar dels som objekt för utvärdering av studieprestationer, dels som ett verktyg i det kommande yrkeslivet.

Meningen är också att den studerande senare (efter studierna) i sin portfolio ska kunna hitta dokument, modeller och lösningar som hon eventuellt i sitt yrkesliv kan ha nytta av. Portfolion ska sparas åtminstone elektroniskt. Den studerande ansvarar själv för att portfolion sparas.

Klicka här för att ladda ner ett exempel på portfolio.