3.14 Portfoliouppgift och frågor

Lagar, förordningar och anvisningarPortfoliouppgift

1. Vilka av följande lagar och förordningarna berör företagets verksamhet (eller det tänkta företaget)? Kryssa för!

  • Bokföringsförordningen

  • Revisionslagen

  • Aktiebolagslagen och lagen om personbolag

  • Lönebokföring

  • Landskapsförordningen om härbärgerings- och förplägnadsverksamhet

  • Vet ej

Om ni har svarat vet ej, ta då kontakt med exempelvis Ålands näringsliv för att få mer information om vad som gäller för just den här verksamheten!

Skapa ett nytt dokument på din dator, förslagsvis i Word. När du är klar kan du spara och lämna in den i Fronter genom att klicka här.

  

Frågor

Testa dig själv!

Självtentamensfrågor på kapitel 3 hittar du här.