3.12 Lagstiftning för olika bolagsformer

Olika bolagsformer regleras av olika lagar.

Den verksamhet som bedrivs i öppna bolag och kommanditbolag regleras av bestämmelserna i Lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988): Lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988)

Aktiebolag regleras i Aktiebolagslagen: Aktiebolagslagen

Vi diskuterar mer kring de olika bolagsformerna i kapitel 4, "Att välja bolagsform".