3.10 Företagets marknadsföring och produktutveckling

Det finns en del lagstiftning som reglerar vad ett turistföretag får göra och vad det inte får göra i sin marknadsföring och produktutveckling.

Här är de viktigaste av dem:

  • Konsumentskyddslag (20.01.1978/38) och gällande andra villkor

  • Lag om konsumentvarors och konsumenttjänsters säkerhet (30.01.2004/75)

  • Övriga lagar och förordningar

 Mer om marknadsföring hittar du i kapitel 6.