3.8 Härbärgerings- och förplägnadsverksamhet

På Åland gäller Landskapsförordning (1996/46) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet.

Den har bestämmelser om anmälning, registrering, öppethållning, ansvarig föreståndare, utskänkning av alkoholdrycker, ordningsman, upprätthållande av ordning, resandekort, anmälan om avfärd, särskilda bestämmelser, övervakning, administrativa påföljder, straffstadgande osv. Se närmare: Landskapsförordning (1996/46) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet

För övrigt måste företagen även följa bestämmelser i Affärstidslagen (1992:40) för landskapet Åland.