3.7 Resebyråverksamhet

Företag som syr ihop och säljer resor, som omfattar flera olika tjänster, till ett paketpris (paketresor) måste söka tillstånd för sin verksamhet och registrera sig.

På Åland regleras närmare om resebyråverksamhet i Landskapslagen om resebyrårörelse (1975/56). Varje resebyrårörelse kräver ett tillstånd av Ålands landskapsregering och när verksamheten inleds måste även en näringsanmälan lämnas och en säkerhets ställas för verksamheten. Landskapslagen om resebyrårörelse (1975/56)

Generellt regleras resebyråverksamheten i Finland av Lagen om paketreserörelser (1080/1994) och Förordningen om paketreserörelser (366/1995).

Direktiven om paketresor och paketsemestrar

EU har stiftat "Direktiven om paketresor och paketsemestrar" (90/314/ETY, 13.06.1990) som anger minimikraven för konsumentskyddet vid paketresor. Direktiven trädde i kraft i Finland i juli 1995.
Konsumentskyddslagens bestämmelser reglerar även paketresor om inte annat nämns i Lagen om paketresor (1079/1994). Lagen om paketresor (1079/1994)

Allmänna villkor för paketresor

Förutom Lagen om paketresor kan även "Allmänna villkor för paketresor" tillämpas. De är framtagna av Finlands Resebyråers Förbund (SMAL) och konsumentskyddsombudsmannen och grundar sig på Lagen om paketresor.

"Allmänna villkor för paketresor" definierar t.ex. konsumentens rätt att avboka en resa utan särskild orsak och andra tolkningsbara detaljer. De är dock inte bindande för alla researrangörer och -försäljare men används av alla medlemmar i SMAL. En researrangör kan komplettera och förtydliga "allmänna villkor för paketresor" med sina egna tilläggsvillkor om de inte är till resenärens nackdel eller strider mot de allmänna villkoren.