3.4 Hygienpass, friskhetsintyg och egenkontroll

Den som hanterar oförpackade, lättförskämbara livsmedel, dvs. livsmedel som ska förvaras i temperaturer under + 8 C eller hålls varma över + 60 C, ska ha livsmedelshygienisk kompetens/"hygienpass".

Det betyder i praktiken att man ska genomgå ett skriftligt test eller att man har en utbildning inom restaurang och kosthåll från 1995 eller senare.

Enligt landskapsförordningen om livsmedelshygienisk kompetens 2a § utfärdad 27 april 2006, behöver följande personer inte styrka sin livsmedelshygieniska kompetens: de som endast arbetar i kassan eller med att servera färdiga portioner (servitörer m.m.) i en livsmedelslokal.

Det är den som bedriver verksamheten som ansvarar för att berörda personer har den behövliga kompetensen. På Åland sköts kompetenstesterna av Ålands hotell- och restaurangskola.

Se Livsmedelssäkerhetsverkets information

Friskhetsintyg

Ett friskhetsintyg behövs av personer som inte sedan tidigare har ett sådant intyg och som kommer i direktkontakt med livsmedel, eller som arbetar inom vårdsektorn. Undersökningen genomförs av landskapets hälsocentral eller kommunernas hälsovårdare genom intervju, information samt vid behov salmonellaprov och tuberkulosundersökning.

Egenkontroll

Varje företag som producerar och hanterar livsmedel ska själv utforma ett egenkontrollprogram för sin verksamhet. Landskapets hälsoinspektörer hjälper vid behov till och kontrollerar att företagen även följer sina egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska godkännas av hälsovårdsmyndigheterna (hälsonämnden och hälsoinspektörerna).

Läs mer om anvisningar kring övervakningen av anläggningar som berörs av lagen om livsmedelshygien