3.3 Serverings- och utskänkningstillstånd

De företag som serverar alkoholdrycker måste följa Alkohollagens (08.12.2004/1143) bestämmelser.

Servering av alkohol får bedrivas endast av den som har beviljats ett serveringstillstånd. Serveringstillstånd gäller ett visst serveringsställe och det kan beviljas tills vidare, för viss tid eller tillfälligt.

Serveringstillstånd beviljas av Ålands landskapsregering

De företag som ansöker om utskänkningstillstånd (rätten att servera alkoholdrycker) måste utse en ansvarig person för alkoholserveringen. Denna person måste genom en tentamen bevisa att hon/han kan alkohollagstiftningen. Tentamen arrangeras av Ålands hotell- och restaurangskola.

Läs mer

  • Gå in på: www.finlex.fi/ , välj språk och sök efter: 8.12.1994/1143 eller klicka här:
    Alkohollagen

  • Gå in på www.valvira.fi välj språk sedan: databank / Publikationer och anvisningar / Alkohol / Alkoholärenden i restaurangverksamheten eller klicka här:
    Alkoholärenden i restaurangverksamheten (Social- och hälsovårdens Produkttillsynscentral)

  • Gå in på www.regeringen.ax välj Avdelningarna / Social- och miljöavdelningen / Alkoholärenden / Restauranghandboken eller klicka här: Alkoholärenden i restaurangverksamheten på Åland