3. Lagar, förordningar och anvisningar

Lagstiftningen kring turistföretagande är både omfattande och krävande. Det är få turistföretagare som är insatta i all den lagstiftning som påverkar den egna verksamheten.

I detta kapitel ska vi beskriva de viktigaste lagarna, förordningarna, anvisningarna och avtalen för ett turistföretag.