2.7 Portfoliouppgift och frågor

Introduktion till turistföretagande.

1. Beskriv företagets förutsättningar genom att besvara följande frågor:Portfoliouppgift

a. Vad säljer företaget?

b. Hur säljs varorna/tjänsterna till kunder och potentiella kunder? (t.ex. genom personlig försäljning, internet, annonser och/eller en kombination av flera.)

c. Varför köper kunderna produkterna/tjänsterna?

d. Säljs varorna/tjänsterna till ett högt/lågt pris, hög/låg kvalitet?

e. Erbjuder konkurrenterna motsvarande varor/tjänster till ett högt/lågt pris, hög/låg kvalitet?

f. Se bilaga och placera in er och era närmaste konkurrenters position i diagrammet! (dvs. ert företag eller det företag som är aktuellt för er). Bilaga: Diagram

Baserat på diagrammet - analysera reultatet och skriv en kort sammanfattning över vad ni kommit fram till! (Exempelvis: Är ni för många som har samma position på marknaden? Borde ni utveckla någon produkt eller tjänst som differentierar er från de övriga på marknaden, och ta en ny position på marknaden?)

2. Vilka resurser behövs för:

a. att leverera de produkter och tjänster som företaget erbjuder idag? (Exempelvis kapital, teknisk utrustning, byggnader, maskiner, jord- och vattenområden, etc.)

b. att leverera de produkter/tjänster som företaget skulle vilja erbjuda i framtiden (för att eventuellt differentiera sig från konkurrenterna)?

Skapa ett nytt dokument på din dator, förslagsvis i Word. När du är klar ska du spara och lämna in den i Fronter genom att klicka här.

Frågor

 

Testa dig själv!

Självtentamensfrågor på kapitel 2 hittar du här.