2.5.6 Framtidsorientering

Ett framgångsrikt företag har förmågan att "se in i framtiden".

Företaget har en stark vision om hur marknaden kommer att se ut och vad som kommer att efterfrågas. Företaget har också en förmåga att planera långsiktigt; man eftersträvar inte snabba, kortsiktiga resultat utan vill hellre bygga upp bestående relationer till sina kunder, leverantörer, ägare, personal, samarbetspartners och samhället.

Alltid steget före

Att kunna se och förstå kommande trender och marknadsbehov, och att kunna utveckla fungerande och säljbara produkter för att möta den efterfrågan, är kännetecknande för många framgångsrika turistföretag. Även i turistbranschen är rätt tajming oerhört viktigt. De företag som redan har en färdig produkt att erbjuda då nya behov eller ny efterfråga uppstår, kan vinna mycket tack vare sin framsynthet.