2.5.5 Produktutveckling

Att redan i planeringsstadiet kunna anpassa företagets tjänster och processer till kundens behov och önskemål besparar företaget många problem.

Kunskap viktigt i produktutveckling

Det handlar både om att kunna skapa bättre produktlösningar till dagens kunder och att kunna utveckla nya produkter för kommande behov. För att lyckas med det krävs

  • att man har tillräckliga kunskaper om turistprodukter inom det egna området

  • att man kan omvandla kundernas behov och önskemål till konkreta produktlösningar

  • att man kan utveckla system och få fram resurser för produktion av dessa produkter

  • att man känner till den aktuella lagstiftningen (konsumentskyddslagen, lagen om produktsäkerhet, miljölagstiftningen osv.)

  • att man kan lära personalen att producera produkterna och sälja dem till kunderna, att själv kunna lansera och marknadsföra produkterna på ett effektivt sätt osv.