2.5.4 Personalutveckling

En kunnig och engagerad personal är viktigt för att företaget ständigt ska kunna utvecklas och förbättra den kundupplevda kvaliteten i verksamheten.

I turistbranschen är kunnig och engagerad personal en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Human Resource Management (HRM) är vid sidan om produktutveckling och marknadsföring en av de viktigaste funktionerna i de turistföretag som har personal.