5.2 Länkar

Följande länkar är värdefulla när du ska grunda ett företag:

 

Anmälan om inkvarterings- och trakteringsverksamhet till Ålands landskapsregering:
www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/blankettlager/blankett-anmx.pdf

Information:
www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/blankettlager/info-inkvart.pdf

Näringstillstånd:

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/blankettlager/narings2.pdf 

Grundanmälan till Patent- och registerbyrån:
www.ytj.fi/svenska/1739/1939/1940

Serveringstillstånd:
http://www.amhm.ax/Gemensamt/Filer/Ans%C3%B6kan%20om%20serveringstillst%C3%A5nd.pdf

Ansökan om miljötillstånd från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet:
http://www.miljohalsoskydd.ax/Gemensamt/Filer/Miljotillstand_A_ansokan.pdf

Ansökan om miljögranskning för avfallshantering:
http://www.miljohalsoskydd.ax/Gemensamt/Filer/Ans%C3%B6kan%20om%20milj%C3%B6granskning%20f%C3%B6r%20avfallshantering.pdf

Ansökan om godkännande enligt hälsovårdslagen:
http://www.miljohalsoskydd.ax/Gemensamt/Filer/Godk%20enligt%20halsovardslagen.pdf

Godkännande av lokaliteterna (Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och brandmyndigheten):
http://www.miljohalsoskydd.ax/Gemensamt/Filer/Anm%C3%A4lan%20om%20inkvarterings-%20och%20trakteringsverksamhet.pdf 

Tecknande av FöPL (företagares pensionsförsäkring) och eventuella andra försäkringar) (företagets försäkringsbolag)
www.alandia.com/files/YT-Blankett.pdf

https://www.pohjola.fi/pohjola?id=321994&srcpl=8

Teckna avtal med Gramex och Teosto (spel av musik, TV, filmer osv.):

http://www.gramex.fi/?mid=313

www.teosto.fi/fi/tjanster_pa_svenska.html

Anskaffning av hygienpass och friskhetsintyg för de anställda (Ålands miljö- och hälsoskyddsbyrå):
http://www.amhm.ax/hygienpass

Tecknade av ArPL (Arbetstagarens pensionsförsäkring):
www.alandia.com/files/p-aanskanomlagstadgadarpl-pensionsfrskring.pdf

Anmälan om ARPL-anställningsförhållande:
www.alandia.com/files/T-blankett.pdf

Månads- och kvartalsrapporter av serveringen av alkoholdrycker till Ålands miljö- och   hälsoskyddsmyndighet (Ålands landskapsregering):
http://www.miljohalsoskydd.ax/Gemensamt/Filer/Kvartalsrapport.pdf

http://www.miljohalsoskydd.ax/Gemensamt/Filer/M%C3%A5nadsrapport.pdf