2.5.1 Kundorientering

Det är kunden som bestämmer kvaliteten i företagets verksamhet och produkter.

Lyssna på gästen!

För att kunna vara kundorienterad måste företagaren vara lyhörd för kundernas behov och önskemål. Företagaren måste vara lite av en visionär och förutse kommande behov. Det förutsätter att man har möjlighet att skaffa information om de viktigaste kunderna och marknaderna både hemma och utomlands. 

Företagaren måste se och kunna förstå även svaga signaler från kunderna och se möjligheter. Marknaden kan bestå av både gamla och nya kunder och den kan ha både nya behov och behov som inte är tillfredsställda. Den turistföretagare som bäst förstår det här och kan skapa en lösning (produkt) för att tillgodose dessa behov har stora möjligheter.   

Känn dina gäster och marknader

Kundorientering innebär med andra ord att företaget känner sina kunder och marknader väl, både nuvarande och potentiella. En företagare måste vara insatt i varför en kund har valt att vara kund just i hennes företag.

Kundorientering omfattar även att företaget känner till hur det kan nå sina kunder, t.ex. om de vill informera genom en annons eller på annat sätt. Det är också viktigt att företagets utseende och profil är den som kunderna kräver eller förväntar sig. Det gäller alltifrån företagets lokaler, personalens klädsel, brevpapper och bilar, till alla tjänster som företaget levererar, kvalitén, miljö- och säkerhetsfrågorna osv. Företaget måste med andra ord kunna tala "kundens språk".