6.2.4 Marknadsföring är en process

Sammanfattningsvis kan man se marknadsföringen som en process.

Analys 

Processen börjar alltid från marknaden och kunderna: företaget undersöker hela marknaden och de olika delmarknaderna (segmenten) och försöker att bilda sig en uppfattning om antalet olika segment, deras önskemål och behov (både uttalade och outtalade), eventuella konkurrenter, distributionskanaler m.m. När företaget har bildat sig en uppfattning om de intressanta segmentens behov och önskemål är det dags att utveckla ett erbjudande till dem.

Kommunikation 

Efter det måste företaget hitta ett lämpligt sätt att informera de valda segmenten om erbjudandet och få dem köpa det, dvs. man måste hitta en lämplig kommunikationsstrategi som lyckas skapa förväntningar hos målgrupperna/-segmenten.

Leverans 

Om företaget lyckas med sin kommunikation och det uppstår ett intresse för erbjudandet är det viktigt att se till att företagets personal, teknologi och rutiner håller så att löftena kan infrias vid tjänsteleveransen. De kunder som sedan har godkänt erbjudandet och är nöjda med kvaliteten kan bli stamkunder, som måste omhändertas genom stamkundsmarknadsföring.

För att lyckas med sin marknadsföringsprocess måste företaget planera den noga. I följande avsnitt finns ett exempel på hur en marknadsplan skulle kunna se ut och vad som kan ingå i den.