9. Slutdiskussion och kurssammanfattning

När du har kommit så här långt i denna kurs borde du ha en gedigen portfolio med många för ditt företag viktiga dokument. Vi hoppas att kursen har varit lärorik och att du har fått en del nya idéer för ditt företag och hur du kan utveckla verksamheten.        

Vi har under denna kurs lyft fram ett antal centrala frågor kring: 

  1. Ditt företags lagstiftning

  2. Olika bolagsformer och obligatoriska anmälningar

  3. Ditt företags marknadsföring

  4. Ditt företags ekonomiska planering

  5. Ditt företags beskattning och försäkringar                                

Ett stort ämnesområde som vi inte har lyft fram specifikt under denna kurs är ledarskap och personalhantering. Den här kursen riktar sig i första hand till de allra minsta turistföretagen, som sällan berörs av personalfrågor i stor omfattning. Den typen av frågor är ofta mer aktuella för de lite större företagen. Våra planer är dock att framöver även kunna erbjuda en kurs i ledarskap, HRM (human resource management) och personalfrågor.     

Denna kurs är en grundkurs, vilket innebär att vi har inriktat oss på att belysa de olika delområdena inom turistföretagande. Det svåra med grundkurser är ofta att avväga hur djupt in i respektive delområde man ska gå för att kunna ge en bra överblick. Kanske upplevde du till exempel kapitlet ”Lagar, förordningar och anvisningar” som tungt, eftersom området i sig är mycket omfattande och lagarna många. Vi har dock bedömt det som viktigt att ge dig en sammanställning av de lagar som företagaren bör känna till.

Nu vill vi gärna att du som kursdeltagare kommer med synpunkter i din kursutvärdering om hur kursmaterialet skulle kunna utvecklas och bli bättre.

Efter denna introduktionskurs i turistföretagande kan den studerande fortsätta sina studier och läsa någon av våra andra kurser som går djupare in i de olika delområdena inom turistföretagande: destinationskunskap, marknadsföring, ekonomistyrning, produktutveckling, miljö och säkerhet samt kvalitetsledning.        

Vi önskar dig och ditt företag lycka och framgång och att vi träffas igen på våra andra kurser!


Projektorganisationen för ”Vägen till ett välkomnande Åland”            

Högskolan på Åland                            

Utbildningsprogrammet Hospitality Management            

 

 

Mattias Eriksson            Samu Mäkelä             

Projektledare                    Lektor och kursansvarig