8.2.2 Frivilliga försäkringar

Det kan också vara klokt att utöka företagarens och företagets försäkringsskydd genom frivilliga försäkringar.

Företagen måste skydda sig mot eventuell arbetslöshet, olycka och sjukdom.

Till exempel en brand, ett vattenledningsläckage eller skadegörelse i företaget kan orsaka omfattande egendomsskador och betydande ekonomiska förluster. Företaget kan gardera sig mot sådana överraskningar genom att teckna egendomsförsäkringar.

Utöver olika egendomsförsäkringar kan företaget – beroende på bransch och storlek – behöva bland annat avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar. Fastställandet av försäkringsbehovet grundar sig på de risker som identifierats vid en riskkartläggning och på företagets försäkringspolicy.

Du hittar mer information om olika försäkringar på följande hemsidor:

http://www.fennia.fi/PaSvenska/Foretagskunder/EgendomOchVerksamhet/

http://www.omsen.ax/start.con?iPage=2&m=39


Om företagarnas arbetslöshetsskydd och -kassa finns det mer information i:

http://www.syt.fi/index.php?lang=sw