8.2.1 Lagstadgade försäkringar

Nedan listar vi de lagstadgade försäkringar man som företagare bör teckna. 

Företagets lagstadgade försäkringar är:

För ansvariga företagare

 • Pensionsförsäkring för företagare (FöPL)

För de anställda

 • Pensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL)

 • Lagstadgad olycksfallsförsäkring

 • Grupplivförsäkring

 • Arbetslöshetsförsäkring

FöPL gäller i följande fall:

 • i Finland bosatt yrkesverksam 18-67 årig företagare

 • företagarverksamheten har fortgått minst fyra månader efter att företagaren har fyllt 18 år

 • årsinkomsten är minst 6 650,93€ år 2009

Pensionsförsäkringspremien beräknas på den lön som man har kommit överens om med försäkringsbolaget.  Det spelar ingen roll vilken lön som företagaren i verklighet har lyft från sitt företag. Om man betalar för lite pensionsförsäkringspremier under tiden som företagare blir också den kommande pensionen därefter. De första fyra åren får man en rabatt på 25 % på premierna.                             

Företagare är:

 • enskilda näringsidkare (affärsidkare och yrkesutövare)

 • delägare i öppet bolag

 • ansvariga bolagsmän i kommanditbolag

 • de som i aktiebolag är i ledande ställning och som ensamma eller tillsammans med familjemedlemmarna äger över 50 % av aktiekapitalet eller har ett röstantal på över 50 %

 

Skatteavdrag för företagaren

Företagarens och makens FöPL-avgifter är helt avdragsgilla vid beskattningen.

Avdraget kan göras från den personliga inkomsten eller som ett naturligt avdrag i företagsbeskattningen.

För mer information se broschyren Företagarens pension:

www.alandia.com/files/FretagarensPension.pdf