8.2 Företagets försäkringar

För företag finns både lagstadgade och frivilliga försäkringar, de lagstadgade försäkringarna gäller främst företagarna själva samt deras personal.

Vissa lagstadgade försäkringar är också avdragsgilla vid beskattningen.