8.1.2.2 Redovisning och betalning av mervärdesskatt

Hur redovisar man och när betalar man mervärdesskatt. 

Mervärdesskatten för försäljningen och avdragen för anskaffningarna redovisas månatligen 45 dagar efter prestationsmånaden. Januari månads moms redovisas och betalas alltså senast den 15 mars.

Då man registrerat sig som mervärdesskattepliktig får man blanketter som innehåller företagets FO-nummer m.m. för hela räkenskapsperioden samt några extra blanketter. På dem redovisas försäljningens mervärdesskatt skilt för varje skattesats, men anskaffningarnas mervärdesskatteavdrag i en klumpsumma. Det är inte heller någon skillnad om avdraget gäller mindre rutinanskaffningar eller ett större avdrag från en investering. Försäljningens moms och momsavdragen redovisas den månad som en vara har levererats eller tjänst har utförts. Själva betalningsdatumet har alltså ingen betydelse i detta fall.

Mer information om mervärdesbeskattning hittar du på:

www.skatt.fi  + Skatteinfo + Fakta om mervärdesskatten (moms)