8.1.4 Skattskyldighet

Alla företag som säljer varor eller tjänster som rörelse är i princip skattskyldiga.

I samband med att man gör sitt företags begynnelseanmälan till Patent- och registerstyrelsen (Handelsregistret) blir företaget även registrerat i Företags- och Organisationsdatasystemet (FODS) och då registrerar man också sin mervärdesskatteskyldighet. Om räkenskapsperiodens omsättning är under 8 500 euro är man inte mervärdesskattepliktig, vilket också anges på begynnelseanmälningen.

En rörelseidkare vars försäljning understiger 8 500 euro kan om hon så önskar ansöka om att bli skattskyldig. Om man i sin verksamhet använder mycket köpta råvaror eller köpta tjänster kan det löna sig att ansöka om skattskyldighet, eftersom det är effektivare att avdra moms direkt från moms i stället för från beskattningsbar inkomst. Det senare är ju fallet om man inte är momspliktig men köper varor och tjänster vars pris innehåller moms.