2.5 Vad borde en turistföretagare kunna?

Enligt kriterierna för Finlands Kvalitetspris ska ett företag Finlands kvalitetspris
utmärka sig inom följande områden:

  • Kundorientering

  • Ledarskap

  • Ständigt utvecklings- och förbättringsarbete

  • Personalutveckling

  • Flexibilitet och snabbhet i verksamheten    

  • Produktutveckling

  • Framtidsorientering 

  • Företaget är ansvarskännande och samarbetar effektivt