8.1.2.1 Hur räknas mervärdesskatten?

Den som säljer varor eller tjänster ska påföra moms enligt den skattesats som gäller.

Formeln ser ut så här:

skattesatsen/100 * momsfritt pris = moms

t.ex. 23/100 * 80 euro = 18.40 € (eller (1,00 + 0,23) x 80 €)

priset inklusive moms blir då 80.00 +18.40 = 98.40 € (alt 1,23 x 80 €)

Om man vill veta det momsfria priset går man tillväga på följande sätt:    

= priset inklusive moms/1.23 eller 1.13 eller 1.09

t.ex. 140 euro inklusive 23 % moms motsvarar 113,82 euro momsfritt

140/1.23 = 113,82

i detta pris ingår alltså 140 - 113.82 = 26.18 euro moms