8.1.2 Mervärdesskatten (moms)

Konsumenten som köper varor eller tjänster är den slutgiltiga momsbetalaren. 

Följande information är avhämtad från:

http://www.startaeget.fi/utbildningsmaterial/8-beskattning.php

Mervärdesskatten (momsen) är en konsumtionsskatt. Konsumenten som köpare av varor eller tjänster är den slutgiltiga betalaren av denna skatt. Alla led i produktionskedjan påför moms på sålda varor eller tjänster och avdrar i sin tur i samband med sin momsredovisning den moms de betalt i samband med anskaffning av förnödenheter eller tjänster till sitt företag. Avdragssystemet har som följd att den slutgiltiga varans eller tjänstens pris inte innehåller mer moms än vad som är avsikten i momslagstiftningen.

I Finland finns tre olika skattesatser och en del skattefri, momsfri försäljning. Den allmänna skattesatsen, 23 %, gäller stora delar av varor och tjänster. ”Matmomsen”, 13 % gäller livsmedel och fodermedel. Den lägsta skattesatsen, 9 % gäller: persontransporter, inkvarteringstjänster, service som gör det möjligt att utöva motion, inträdesavgifter till kultur- och underhållningstillställningar, läkemedel, böcker och s.k. första försäljning av konstföremål.

Momsfri försäljning är bland annat hälso-, sjuk- och socialvårdstjänster, utbildning, tidningsprenumerationer, de flesta tjänster från banker och försäkringsbolag m.m. Försäljning som inte sker i Finland är också momsfri. Senare i detta kapitel behandlas den så kallade gemenskapsinterna handeln som gäller mellan länder inom Europeiska Unionen, EU.