7.8 Portfoliouppgift och frågor

PortfoliouppgiftEkonomisk planering.

1. Genom att använda sig av olika nyckeltal kan man mäta den externa, respektive den interna effektiviteten.  

Räkna upp olika nyckeltal som kan användas för att analysera:

a) företagets externa effektivitet.

b) företagets interna effektivitet.

2. Analysera utgående från dessa:

a) företagets externa effektivitet!

b) företagets interna effektivitet!

3. Analysera och räkna ut ert företags likviditet, soliditet och lönsamhet! (Uppgifterna för uträkningarna kan ni få från internbokföringen och bokslutet!)

Skapa ett nytt dokument på din dator, förslagsvis i Word. När du är klar kan du spara och lämna in den i Fronter genom att klicka här .
Frågor

Testa dig själv!

Självtentamensfrågor på kapitel 7 hittar du här.